ارتباط مستقیم عفونت های روده ای با خورد و خوراک | بیماری

: رابطه مستقیم عفونتای روده ای با خورد و خوراک

: رابطه مستقیم عفونتای روده ای با خورد و خوراک

بهداشت

دکتر زهرا عبدی  با گفتن این اضافه کرد: مشکلات عفونی دستگاه گوارش و روده طیف بزرگی از عوامل عفونی داره. بعضی از این عوامل تکسینا هستن که از راه میکروارگانیسیما تولید شده و مسمومیت غذایی ایجاد و به عفونت روده ای ختم می شه.

: عوامل میکروبی غذایی که باعث عفونت روده ای می شه می تونه یهویی و چند ساعت بعد از مصرف غذا با نشونه هایی مثل اسهال، تهوع و استفراغ ظاهر شه، ممکنه این عوامل باعث عفونت شده و عامل اصلی باشن اما خود مسمومیت با تکسینی که میکروارگانیسیما ایجاد کردن، دلیل تظاهرات بالینی و بیماریه.

عبدی گفت: میکروبای دیگری مانند سالمونلای روده ای، شیگلا، ایکولای و … می تونن تظاهرات گوارشی همراه با استفراغ، تب، دل درد و اسهال بسازن. عوامل ویروسی هم در ایجاد عفونتای روده ای موثره و این عوامل با این که بیشتر در فصول گرم سال دیده می شن اما در طول سال هم می تونن باعث مریضی شن.

این متخصص بیماریای عفونی گفت: انگلا مثل ژیاردیا و آمید هم می تونن با ورود به بدن همون نشونه هایی که گفته شد، دارا باشن که ممکنه خود به خود خوب شن یا نیاز به بستری شدن مریض رو بسازن.

ایشون اضافه کرد: واسه درمان آدمایی که دچار بیماریای عفونت روده ای شدن باید اول کشت خون و مدفوع انجام بشه. مخصوصا در اسهالای خونی که زمینه انگلی و میکروبی دارن.

عبدی گفت: عفونتایی که به دلیل تکسین ایجاد شده باشه، خیلی وقتا ممکنه درمان خودبه خودی داشته و احتیاجی به درمان و بستری باشن. معمولا اسهالایی که با تب و خون همراه و طولانی ان نیاز به آزمایش و درمان دارن.

این متخصص بیماریای عفونی اخطار داد که این مریضی در کودکان شدیدا می تونه خطرناک باشه چراکه توانایی بدنی کمتری دارن.

مشاهده حصبه در ایران

عبدی با اشاره به اینکه مدتا بود در کشور درباره دچار شدن به حصبه گزارش ارائه نشده بود، اضافه کرد: بعد از راهپیمایی اربعین بعضی از زائران به دلیل مصرف آب آلوده، غذای جفت و جور شده با اون و خوردن میوه های شسته شده با آب آلوده، مشاهده شدن که دچار مریضی حصبه و بستری شدن.

این متخصص بیماریای عفونی با تاکید بر اینکه عفونتای روده ای رابطه مستقیم با خورد و خوراک ما داره، اضافه کرد: چند سال بود که در کشور به دلیل رعایت بهداشت از طرف مردم گزارشی از حصبه نداشته ایم و کسائی که به سفر می رن باید در مورد مصرف آب و غذای سالم جدی باشه.

ایشون گفت: این مریضی در جوامعی که از نظر بهداشت آب و غذا پیشرفت کردن، کمتر دیده می شه.طبنا

.

منبع : pezeshk.us

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو