ارتباط منیزیم و بیماری دیابت شخصی است | بیماری

محققان دانشگاه برون در تحقیقی رابطه پیچیده  میان دریافت منیزیم، ژنا و نژاد رو در خطر  بروز دیابت نوع ۲ ، در دو دسته از زنان  آزمایش کردن. براساس همبستگیای خاص ای حاصل از تجزیه و تحلیلای آماری تحقیق، محققین پیشنهاد کردن که پیشنهادای سلامتی باید بیشتر جنبه فردی و شخصی داشته باشن تا عمومی. منیزیم یم ماده مغذی مهمه و به نظر می رسه به تنظیم ترشح یا عمل انسولین کمک می کنه. مدارک موجود در این مورد نشون میدن که دریافت کم  این ماده معدنی می تونه موجب افزایش خطر دچار شدن به دیابت نوع ۲ شه. با اینحال، اثر یاد شده در هر شخصی فرق داره. این مطالعه جدید ارتباطات خاص رژیم، ژنتیک و نژاد رو در مورد اثر منیزیم در خطر بروز مریضی دیابت نوع ۲ در زنان پس از سن یائسگی نشون داد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Simin Liu؛ “تحقیقات کمی در مورد رابطه بین منیزیم، ژن و هم خطر بروز بیماریا هست.|”ایشون در ادامه اضافه کرد؛ ” اثر پایانی جهش ژنتیکی بر بروز یه مریضی به محیط در برابر بستگی داره، و این یه اثر متقابله.”محققین در این مطالعه اندازه  منیزیم دریافتی، وضعیت دیابت نوع ۲ و ژنای ۷۲۸۷ زن مشکی پوست و ۳۲۸۵ زن دورگه که در دامنه سنی ۵۰ تا ۷۹ سال قرار داشتن رو بررسی کردن. یافته های حاصل از این مطالعه نشون داد که اثردریافت منیزیم بر بروز دیابت نوع ۲ وابسته به وجود بعضی عوامل روی ژنوم افراد و پس استثنایی و خاص هستش.  مقاله مربوط به این مطالعه در مجله Nutrition منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir

پاسخی بگذارید

بستن منو