ارتباط میان ورزش و اخلاق | ورزش

رابطه ورزش و اخلاق 
  
ورزشای ایروبیک سبک تا متوسط می تونه خلق افراد رو دو تا چهار ساعت پس از انجام تمرینات بهتر کنه.این اثرات مثبت در مورد کودکان هم صادقه. 

یه روانشناس دانشگاه ایندیانا اعلام کرد: ورزشای ایروبیک سبک تا متوسط می تونه خلق افراد رو دو تا چهار ساعت پس از انجام تمرینات بهتر کنه.

راگلین و دستیارانش که دراین تحقیق مدیتیشن، تمرینات سنگین بدنی و بقیه عوامل موثر روی خلق و ورزش رو مورد آزمایش و بررسی قراردادند به نکاتی دست یافته ان که در زیر به اونا اشاره شده:

* افراد پس از انجام فعالیتای آیروبیک متوسط و سبک بیشتر از انجام فعالیتای سنگین مانند آموزشای شدید ورزشی از امتیازات روانی اون شامل بهبود خلق و روحیه مثبت بهره مند می شن.

*  این امتیازات تنها ۲۰ دقیقه پس از انجام یه فعالیت ورزشی سبک بروز می کنه.

* آدمایی که از نظر پزشکی حالا گرفتار به افسردگی هستن پس از انجام این تمرینات از بیشترین اندازه بهبود خلق بهره مند می شن اما آدمایی که شرایط عادی دارن و اندازه افسردگی یا اضطراب در اونا کمه بازم می تونن با انجام اینجور تمریناتی احساس آرامش، کاهش اضطراب و هم کاهش خستگی داشته باشن.

* از طرف دیگه، ورزشای سنگین روزانه می تونه در افراد دپرس منتهی به بروز افسردگی شه.
منبع: سلامت نیوز

یه روانشناس دانشگاه ایندیانا اعلام کرد: ورزشای ایروبیک سبک تا متوسط می تونه خلق افراد رو دو تا چهار ساعت پس از انجام تمرینات بهتر کنه.

راگلین و دستیارانش که دراین تحقیق مدیتیشن، تمرینات سنگین بدنی و بقیه عوامل موثر روی خلق و ورزش رو مورد آزمایش و بررسی قراردادند به نکاتی دست یافته ان که در زیر به اونا اشاره شده:

* افراد پس از انجام فعالیتای آیروبیک متوسط و سبک بیشتر از انجام فعالیتای سنگین مانند آموزشای شدید ورزشی از امتیازات روانی اون شامل بهبود خلق و روحیه مثبت بهره مند می شن.

*  این امتیازات تنها ۲۰ دقیقه پس از انجام یه فعالیت ورزشی سبک بروز می کنه.

* آدمایی که از نظر پزشکی حالا گرفتار به افسردگی هستن پس از انجام این تمرینات از بیشترین اندازه بهبود خلق بهره مند می شن اما آدمایی که شرایط عادی دارن و اندازه افسردگی یا اضطراب در اونا کمه بازم می تونن با انجام اینجور تمریناتی احساس آرامش، کاهش اضطراب و هم کاهش خستگی داشته باشن.

* از طرف دیگه، ورزشای سنگین روزانه می تونه در افراد دپرس منتهی به بروز افسردگی شه.
منبع: سلامت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو