ارتباط نوه ها با پدربزرگ و مادربزرگ | سالمندان


یکی از ارتباطای مهم در خونواده چگونگی رابطه نوه ها با پدر بزرگ و مادر بزرگه .ارتباطی که در کنار وجود زیبای خود می تونه واسه آموزش بعضی از مهارت ها به کودک به درد بخور باشه و از طرفی به آرامش و سرحالی پدر بزرگ و مادر بزرگ هم کمک کنه.


ایجاد رابطه با بقیه یکی از مسائلیه که کودک کم کم بعد از رابطه پیدا کردن با محیط اونو تجربه می کنه. اما این رابطه وقتی واسه کودک به درد بخور و بامعنی هستن کودک اول با شما و بقیه افراد خونواده رابطه ای محکم برقرار کرده باشه. وقتی کودک بدونه که شما عشق و محبت خود رو به اون نثار می کنین و بی قید و شرط از اون در مقابل غریبها یا هر تهدیدی پشتیبانی می کنین، رابطه خوبی با بقیه برقرارمی کنه و به این تربیت واسه ایجاد رابطه با اجتماعی آماده می شه.

بیشتر کودکان به عکس العمل بقیه حساس هستن و بیشتر رفتاری که در پیش می گیرن به رفتار شما شباهت داره. اگه شما به بستگان خود علاقه داشته باشین به احتمال زیاد کودک هم به انا علاقه نشون  میده و به همین ترتیب اگه شما از ایشون متنفر باشین، کودک هم اونا رو دوست نداره.

معمولا بابابزرگ و مادر بزرگ در زندگی کودک شما از موقعیت خاصی بهره مند هستن.اونا به نوه های خود افتخار می کنن و این مسئله رو با غرور به بقیه می گن و نسبت به نوه ها بسیار مهربون هستن. اونا از این مزیت بهره مند هستن که می تونن تجربه خود با بچه هاشون رو تکرار کنن.

بابابزرگ و مادربزرگ واسه نوه ها خیلی کارا انجام میدن و معمولا متهم به لوس کردن نوه ها می شن، آخر از این کار حال می کنن. اونا در مورد نوه ها هر حقی رو واسه خود متصور هستن و خیال می کنن حق دارن که خواسته های نوه هایشانم رو برآورده کنن.

اونا چهره خندان و پر از تشویق نوه ایی که خواسته هاشون برآورده شده رو دوست می دارن. هم اینکه کودک در این رابطه به وجود تفاوتایی اطلاع کامل پیدا می کنی که در درکش نسبت به مسائل سنین جور واجور تاثیر گذاره. مثلا وقتی بچه شما می بینه که بابابزرگ نمی تونه بدون هیچ سختی ای روی چهار دست و پا راه بره و با اون بازی کنه حیرت می کنه و با مشاهده این صحنه بچه شما فرق بین افراد پیر و جوون رو درک می کنه و مسائلی که در اثر پیر شدن ایجاد میشه رو می شناسه. آموختن این درسا واسه کودک خیلی با اهمیته. بدیش اینه در فرهنگ ما کودکان رو در کنار هم نگه می دارن و از افراد پیر جدا می کنن و این سیاست فقط به نبود شناخت ایشون و بی احساس شدن نسبت به پیرها میرسه.

دیدار بابابزرگ و مادربزرگ به کودک هجان میده و اتفاقا واسه بابابزرگ و مادربزرگا هیچی دلپذیرتر از دیدن نوه هایی که بهش علاقه نشون میدن و اونا رو دوست می دارن، نیس

با سر زدن به موقع به والدینمون ، و اختصاص وقتی که بتونن با نوه هاشون باشن ، هم بچه هامون رو از نعمت وجود اونا بهره مند کردیم و هم به اونا فرصتی پر از عشق و شادی بخشید ام. خونواده تنها والدین و فرزندان نیستن ، حضور نسل قبل در خونواده می تونه فضای اونو دلچسب تر و به درد بخور تر کنه.

فرآوری : نوریه نوچمنی

بخش خونواده ایرونی تبیان


منبع : tebyan.net

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو