ارتباط هورمون درمانی و سرطان سینه در دوران یائسگی | بیماری

 

یافته پزشکان آمریکایی نشون میده: زنائی که واسه درمان علائم یائسگی تحت هورمون درمانی قرار می گیرن بیشتر در برابر دچار شدن به شکلای جور واجور سرطان سینه هستن.

یکی از پزشکان این مطالعه گفت: سال گذشته هم مطالعه ای در مورد تاثیر هورمون درمانی بر دچار شدن به سرطان سینه انجام شده بود اما پزشکان در اون بررسی فقط به این نتیجه رسیده بودن این روش درمانی خطر دچار شدن به سرطانای ناچیز رو زیاد می کنه.

یکی از پزشکان این بررسی گفت: رابطه بیشتر از قبل دچار شدن به سرطان سینه و هورمون درمانی به پزشکان اخطار میده نسبت به تجویز این نوع روش درمانی حواس جمع باشن.

زنائی که تحت این روش درمانی قرار می گیرن باید تحت نظر دکتر بوده و از مشکلات و فوائد اون خبردار شن.

در این بررسی، اطلاعات ۴۱ هزار زن ۵۰ تا ۷۹ ساله بررسی شد که نصف اونا تحت هورمون درمانی قرار گرفته بودن. در طول دوره درمان حدود ۲۲۰۰ نفربه سرطان سینه گرفتار شدن و مشخص شد هرساله ۶ درصد از آدمایی که تحت هورمون درمانی قرار گرفته بودن به این مریضی گرفتار شدن.
منبع : salamatnews.com

جمع آوری سلامت اکاایران

جمع آوری سلامت اکاایران

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو