تکرار راخه حل های قدیمی غیر موثرشان باید چه کار کنند.
پیام چکیده
درمانگر مصاحبه کننده معمولا در اواخر جلسه درمانی پیام چکیده ای برای مراجع انشاء میکند که مشتمل بر چها عنصر است( لپچیک 2002)
بازخورد آنچه که درمانگر طی جلسه درمانی شنیده است
تعریف و تمجید در زمینه گام های مثبتی که مراجع قبلا برداشته است
چارچوبی که در آن وضعیت نامساعد مراجع نیز گنجانده شده باشد و معمولا بر بهنجار بودن شرایط بیشتر تکیه می شود.
یک تکلیف پیشنهادی که بین جلسات درمانی تمرین می شود.
هدف کلی پیام چکیده ایجاد دیدگاههای امیدوارانه جدیدی نسبت به مشکل است، به طوری که امید و آرزوهای مثبتی برای مراجع بیافریند.
پیام چکیده با جمع بندی آنچه درمانگر طی مصاحبه از مراجع شنیده است، آغاز می شود که شامل مشکل مراجع، سابقه مشکل، اهداف مراجع، و نقاط قوت و میزان موفقیت مراجع قبل از شروع درمان است.

پیشنهادات در طول جلسه
راهنمای تکلیف نخسنیت جلسه
کارهای موثر را بیشتر انجام بدهید
یک کار متفاوت انجام بدهید
آهسته بروید( جهت غلبه بر ترس و مقاومت در مقابل تغییر طراحی شده)
کار مخالف را انجام دهید
تکلیف پیش گویی
ایرادات وارد بر این نظریه
درمانگران بر فنون تاکید بیشتری دارند و مراجع بر کیفیت رابطه اش با درمانگر
سادگی و اختصار
کوتاه بودن دوره درمان
ماهیت هدایتگرانه
تحمیل راه حل
عدم توجه به مشکل ( ندادن فرصت صحبت درباره مسائلی که واقعا موجب رنجش مراجع بوده
فشار بر مراجع برای بحث درباره جنبه های مثبت
زوج درمانی راه حل محور(SFCT)
خانواده در مانی راه حل محور حاصل کار مددکار اجتماعی به نام استیو دی شازر و همکاران او در مرکز خانواده درمانی MRI واقع در میلواکی می باشد( گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1382). این رویکرد یکی از شاخه های رویکرد پست مدرن در حیطه ی خانواده درمانی است که با تمرکز بر حل مساله، تغییر و توجه به راه حل ها به درمان مشکلات می پردازد. این درمان به دلیل دیدگاه غیر آسیب شناختی، کوتاه مدت بودن، ماهیت کاربردی و عملی آن و تکنیک های ساده ی قابل آموزش یکی از رایج ترین رویکردهای درمانی کنونی است(بکوار[1] و بکوار، 2003). این رویکرد مستقیم، کارآمد ( فرینگتن، مک کالوم و اسکینر[2]، 2011)، آینده نگر و هدفدار است( تریپر، دولان، مک کالوم و نلسون،2006؛ گورمن،2008) وبه عینیت اهمیت می­دهد و مبنی بر فرضیه­هایی است که مراجعان توانایی و خلاقیت و گاهی اوقات مهارت های تسهیل کننده­ای دارند و می­توانند دورنماها و دیدگاه ها را به نحوی تغییر دهند که گزینه های جدیدی برای تجربه و تعادل فراهم کنند(گورمن،2008).
از آنجایی که درمانجو ودرمانگر به تدریج درباره راه حلی که می خواهند به کمک هم آن را بسازند، بیشتر صحبت میکنند، به حقیقت و واقعیت چیزی که درباره اش سخن میگویند، اعتقاد پیدا میکنند. طبیعتا، شیوه کار زبان نیز همین است. درمان دارای مولفه هایی چون مثبت دیدن، برچسپ نزدن، ایمان داشتن به توانایی مراجع و کوتاه مدت بودن می باشد (گلدنبرگ،1382). در رویکرد راه حل محور دو نوع پرسش از مرکزیت خاصی برخوردارند: (1) پرسش معجزه (2)پرسش استثناء (برگ و میلر،1992؛ گلدنبرگ و گلدنبرگ،1389).
مبانی رویکرد راه حل محور
1. هیچ واقعیت عینی و خارجی وجود ندارد؛ بلکه حقیقت و واقعیت یک پدیده ی ذهنی است . افراد مختلف از یک مساله ذهنیت های متفاوتی د ارند که هر کدام به نوبه ی خود واقعیت ذهنی تلقی می شود.
2.مشکل چیزی جز راه حل های اشتباه نیست و برای آن باید راه حل را اصلاح کرد.
3. تغییرات کوچک به تغییرات بزرگ منجر می شوند به همین دلیل آنچه در درمان اهمیت دارد برداشتن اولین گام است( مانند بازی دومینو که تکان دادن اولین مهره در آن نقش کلیدی دارد).
4.در این رویکرد اعتقاد بر این است که مراجعان قادر به ایجاد راه حل برای حل مشکلات خود هستند. آنها مخالفتی با تغییر ندارند بلکه خواهان تغییر هستند.
5.این درمان به جای محتوا بر فرآیند تاکید دارد. به عبارت دیگر، این درمان بر تغییر متمرکز است نه بررسی محتوای مشکل.
6. رویکرد راه حل محور به جای غرق شدن در گذشته و ریشه یابی علل مشکل، بر حال و آینده تاکید دارد.
7.وظیفه ی درمانگر هدایت مراجع در مسیر تغییر است نه نشان دادن هدف نهایی.
8.درمانگر ابزار بیرونی ندارد بلکه از توانایی های خود برای حل مشکل استفاده می کند. در واقع مراجع در این رویکرد به عنوان یک متخصص در نظر گرفته می شود و نه یک بیمار نا توان(گاترمن[3]، 2007).
در مان کوتاه مدت راه حل محور
یکی از رویکرد های گه در این زمینه به کمک زوج ها آمده است رویکرد خانواده درمانی راه حل – محور است . مشاوره راه حل – محور (SFC) یک شیوه مشاوره تحول یافته و یا به عبارتی متمول است که از طریق دیشیزر20 و همکاران بیان شده است، ودر ابتدای دهه 1980 در مرکز خانواده درمانی کوتاه مدت (BFTC) 21 در میلواکی، ویس کونزین کامل شده است. رویکرد راه حل – محور برای مشاوره یک جایگزین برای شیوه های مشکل محور است که در تمرین و شیوه بالینی سلامت روحی در نظر گرفته شده است. اگر چه ریشه هایش در حرفه هیپنوتیسم گر میلتون اریکسون و فرضیه سیستم های خانوادگی است، به همان اندازه در فکر شناسی و ایدئولوژی پس ساختاری، پست مدرن یا ایدئولوژی ساختاری نیز است ( ادیشزر، 1994، 1991) .
درمان راه حل – محور(SFT) 22 اکنون یکی از پرطرفدارترین رویکرد هایی است که علت اصلی آن تأکید بر نگرش غیر آسیب شناسی به افراد، محدو
دیت جلسات درمانی، ماهیت کاربردی و عملی وسهولت یادگیری فنون آن است. سرچشمه این رویکرد، مدل درمانی کوتاه مدت مؤسسه تحقیقاتی ذهنی MRI است. درمان کوتاه مدت به وسیله چند تن از نظریه پردازان روان پویایی مانند سیفنوز، مالان و دوانلو23، پیگیری شده است. این رویکرد از تمرکز بر مشکلات اجتناب کرده و منحصراً بر راه حل ها تأکید می کند. این راه حل ها ممکن است نشانه هایی از تجارب قبلی فرد داشته باشد یا اینکه در تجارت آینده او تحقق یابند ( بکوار وبکوار24، 2003؛ نیکولز وشوارتز 25، 2004؛ به نقل از چانگ26، 2005).
این روش یک تفسیر پساساختاری دیشرز برگ27، 1997 نقل از چانگ ، 2005) ویک نظریه غیر هنجاری است که بر نقش زبان در سازه هایی اجتماعی واقعیت تأکید میکند ( هویت 28 ، 1994؛ مک نامی و گرگن29 ، 1992؛ میلر30،1997؛ نقل از چانگ، 2005). این روش درمانی معتقد است که مراجعان شایستگی ها و خلاقیت های لازم برای تغییر را در درون خود دارند. این رویکرد برای منابع شخصی مراجعان برای تغییر اهمیت فراوانی قایل است. در این دیدگاه براین نگرش که مراجعان قابلیت یافتن راه حل هایی را که موجب پیشرفت زندگی آنها شود، را دارند ولی توانایی دیدن این قابلیت ها را در خود از دست داده اند، تأکید دارد ( چانگ، 2005) . اساس این شیوه اطمینان مشاوره در توانایی و صلاحیت درمانجو برای تغییرات مثبت در زندگیش از طریق دسترسی و استفاده از منابع وتوانایی ها و نیرو های داخلی است. درمانجو با یک نسخه و دستور پوششی برای حل مشکلات و مسائل مجهز نشده است و برای آن موضوعی، که از طریق مشاور که نیاز به تغییررا در او می بیند گفته نمی شود ( لوییس و سنتیا31 ، 2004).
در مان راه حل – محور یک رویکرد نیرو مبنا یا نیرو پایه است، در حالی که بر منابع و مرجه های انسانی که به طور متغیر در نظر گرفته شده است تأکید می کند و اینکه چطور این نیرو ها می توانند برای مراحل تغییر به کار گرفته شوند ( کورکوران وفیلای، 2007). دخالت ها و مداخله ها ی راه حل – محور به استثنائات یا اعتراضاتی نسبت به مسائل و مشکلات تأکید می کند و آینده را بدون مشکل می بیند. بنا براین ، توانائی های بالقوه و ناشناخته خاصی مستلزم است که درمانجو ها را برای کندوکاو و جستجو در مورد گذشته و زمان های بدون مشکل جزئی آماده می کند ( کورکوران، 2002). این الگو بر برداشتن قدم های کوچک برای شروع تمرکز دارد. در این رویکرد با تمرکز بر قابلیت ها و منابع مراجع کنندگان و با تأکید بر زمان حال به زوج ها کمک می کند که راه حل های ممکن را برای مشکلات خود بیابند. درمانگران معتقدند که دیدگاه راه حل – محور برای حل طبف وسیعی از مشکلات از جمله روابط زناشویی کاربرد دارد ( دیشیزر، 1994).
پژوهش ها نشان می دهند که آموزش رویکرد راه حل – محور به شیوه گروهی به ارتقاء شادمانی، سازگاری زناشویی وبهزیستی زوج های کمک می کند و از اساسی ترین برنامه های پیشگیری ، در سطح اولیه به شمار می رود. در پژوهشی بانینک32 ( 2008) نشان داد درمان کوتاه مدت راه حل – محور با تمرکز بر روی خوش بینی اثربخش قابل ملاحظه ای در درمان و ایجاد تغییرات رفتاری مراجعان دارای اضطراب و اختلال استرس پس ضربه ای دارد. در مطالعه دیگری فردریک33 (2008)به تاثیر درمان کوتاه مدت راه حل – محور و قلمرو خداوندی ، هماهنگی کیهان شناختی پرداخت. نتایج بیانگر اثربخشی درمان کوتاه مدت راه حل – محور در اثبات قلمرو خداوندی و تشویق مسحیان به ایجاد قلمرو خداوندی را برخلاف آینده ،در حال آینده ،در حال ببینند مورد ملاحظه قرارمی دهد. در مطالعه دیگری کوک و کافنبرگ34 (2007) اثر بخشی کارگاه مشاوره راه حل – محور را درخصوص کم آموزی دانش آموزان رنگین پوست (غیرسفید) مورد بررسی و آن را به عنوان یک نمونه از نقش کلیدی مشاورین حرفه ای مدارس که می توانند در جنبش و گرایش های اصلاح گری مدارس باشند، گزارش کرده اند. گاترمن و رادس35 (2005) در پژوهشی با عنوان رویکرد راه حل – محور و کاربرد آن در رفتار درمانی عقلانی – احساسی نشان دادند در مواقعی که نتایج رفتار درمانی عقلانی – احساسی اثر بخش نبوده است با تلفیق رویکرد راه حل – محور می توان به بهبودی در مراجعین دست یافت.
تلاش عمده در خانواده درمان کوتاه مدت بوسیله استیو دشیزر36 ، اینسوکیم برگ 37 و همکارانش در مرکز خانواده درمانی کوتاه مدت (BFTC) در میلواکی شکل گرفت ( دشیزر،برگ، نانالی و دیگران، 1985) BFTC از کارهای میلتون اریکسون اثر پذیرفته است. این گروه عنوان می کنند که در دیدگاه های درمانی و مشاوره ای وقت زیادی صرف یافتن نقائص و ناتوانی های مراجع می شدند. در صورتی که درمان مؤثر باید بر یافتن قابلیت ها وتوانایی های مراجع متمرکز باشد( فرید من( 1992).
مایکل واینر –دیویس38 و ویلیام او هانلان39 نیز در باره کارهایشان با دشیزر نظراتشان را بیان کردند ( اوهانلان و واینر –دیویس 1989) . آنها عنوان می کنند که با بکار گیری اصولی که دیدگاه راه حل محور کشف کرده و اتخاذ موضعی قوی در مقابل طلاق زودرس ، می توان در بسیاری از مشکلات زناشویی غلبه کرد ( یانگ ولانگ 1998).
درمانگر راه حل محور به خانواده کمک می کند تا از طریق صحبت راه حلی40 باور کنند که واقعیت در ذهن آنهاست، تا بتوانند راه حل های منطبق بر ادراکات خود را خلق کنند. راه حل های قابل کاربرد از همکاری اعضای خانواده منتج می شوند ودر اثر ان ، خانواده ادراکات جدید ونیرو بخشی در باره خود بدست می آورند.
اگر مراجعان بتوانند با موفقیت به یک تغییر شناختی واحساسی برسند توانایی آنها برای حل وکنترل مشکل نشان دا
ده می شود. دیدگاه راه حل محور یک دیدگاهی غیر بیماری شناختی نسبت به مراجع دارد و به مراجعین کمک می کند تا برای مشکلات کنونی خود راه حل بیابند. این دیدگاه بر اینجا و اکنون و همچنین آینده تأکید دارد.
درمانگران راه حل محور به زوج کمک می کنند که آرزو ها و امید های مشترکی برای آینده ترسیم کنند. درمانگر به زوج در یک رابطه مشارکتی ملحق می شود و به آنها کمک می کند تا موفقیت گذشته را در نظر بگیرد تا به جای تمرکز در چرایی و چگونگی یک مشکل خاص، درمانگر تلاش می کند که خانواده راه حل های خلاقی را بیابد. در اینجا فرض براین است که مراجعان از قبل راه حل مشکلشان را می دانند . وظیفه درمان گر این است که به خانواده کمک کنند تا از دانسته ای قبلی در زمان حال اسفاده کنند.
بر اساس دیدگاه مشاوره راه حل- محور، تغییر ودگر گونی امری اجتناب ناپذیر بوده و مخصوصاً تغییرات سازنده امکان پذیر است. لذا

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود تحقیق در موردرضایت مشتری، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان، وفاداری مشتری
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید