ارتباط مصرف کلم با سرطان سینه | سبزیجات

رابطه مصرف کلم با سرطان سینه

سبزیجات خونواده کلم به دلیل دارا بودن اندول، گلوکوزینولاتا، سولفورافانا، بتاکاروتن و ویتامینC، در رده سبزیای ضد سرطان طبقه بندی می شن.

 

کلم گیاهیه با تنوع زیاد و سابقه بسیار طولانی که در اصل بومی نواحی اروپایی مدیترانه ایه که از قبل از ۴۰۰۰ سال پیش کشت می شده. از پرمصرف ترین سبزیجات این خونواده که در سراسر دنیا به طور گسترده مصرف می گردن، میشه کلم بروکلی، کلم پیچ، گل کلم، کلم بروکسل، کلم قمری، کلم قرمز و شلغم رو نام برد که در کشورهایی مثل چین، آلمان و روسیه، جزئی از غذای روزانه حساب می شن.

 

تغذیه و سرطان سینه

در ایجاد و بروز سرطان سینه، عوامل زیادی تأثیرگذار هستن که از جمله مهم ترین اونا، نوع تغذیه نقش بسیار موثری رو اجرا می کنه. ً هورمون زنونه استروژن، ایجاد کننده و عامل ایجاد سرطان در بخشای جور واجور بدن بانوان از جمله سینه، رحم، دهانه رحم و تخمدان تلقی می شه، پس به کار گیری غذاهای جور واجور با جلوگیری از بروز سرطان (با تأثیری مثل تاموکسیفن) و یا کم کردن از شدت تأثیرگذاری استروژن، به عنوان عامل کمکی و یا بازدارنده خیلی خوبه. مرور مطالعه که رابطه بین مصرف سبزیجات خونواده کلم و سرطان رو بررسی کردن نشون داده که در ۶۷ درصد تحقیقات مورد– تماشاگر، مصرف این سبزیجات با کم شدن خطر دچار شدن به سرطان در رابطه بوده. ترکیبات موجود در خونواده کلما (کلم بروکلی، گل کلم، کلم دکمه یا فندقی) قادر به کاهش استروژن به اندازه ۵۰ درصد هستش.

سبزیجات خونواده کلم به دلیل دارا بودن اندول، گلوکوزینولاتا، سولفورافانا، بتاکاروتن و ویتامینC، در رده سبزیای ضد سرطان طبقه بندی می شن

ماده موثر در کلم به نام ایندول ۳- کاربینول (Indol 3-carbinol) هستش که هنوز یافته های قطعی در این مورد به دست نیامده. در مناطقی از چین که کلم به مقدار زیاد مصرف می شه، رابطه مستقیمی بین اندازه ایزوتیوسیانات ادرار و کاهش سرطان سینه دیده شده، طوری که زنائی که بیش ترین مصرف کلم رو داشتن، ۴۵ درصد کمتر از زنائی که کمترین اندازه رو داشتن، در خطر دچار شدن به سرطان سینه بودن. علاوه بر ایزوتیوسیانات، ویتامینC، از راه اثرات آنتی اکسیدانی در دفع رادیکالای آزاد و هم اینکه اسیدآمینه سیستئین و ترکیبات سولفورافان از راه عکس العملای زنجیره ای در سم زدایی بدن از مواد سرطان زا تاثیردارن. تحقیقات خارج سلولی نقش سولفورافانا رو در کنترل افزایش سلولای سرطانی حتی در مراحل آخر رشد نشون داده.

 

ارزش غذایی کلم

کلم

منبع : tebyan.net

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو