ارتباط مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان | تغذیه سالم

رابطه مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان

رابطه مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان

رابطه مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان

بیماریها, تندرستی و تغذیه

۱ دیدگاه
۱,۰۴۶ بازدید

رابطه مصرف گوشت و چربی با ایجاد سرطان تخمدان

سرطان تخمدان هفتمین سرطان شایع در میانزنان و پنجمین عامل مرگ ومیر اونا در اثر سرطان و بیماریای زنان حساب می شه.

سرطان تخمدان هفتمین سرطان شایع در میانزنان و پنجمین عامل مرگ ومیر اونا در اثر سرطان و بیماریای زنان حساب می شه. دلیل این مریضی نامعلوم س. زنان سن بالا بیشتر در خطر دچار شدن به سرطان تخمدان قرار دارن. در مورد دلیل و راه های پیشگیری از این سرطان تحقیقات بزرگی انجام شده؛ هر چند هنوز هیچ راه قطعی واسه پیشگیری از دچار شدن به سرطان تخمدان شناخته نشده، اما چندین مطالعه اپیدمیولوژیک به افزایش خطر سرطان تخمدان با مصرف گوشت و چربی اشاره دارن. 

 

 وجود دلایل ضد و نقیص مربوط به رابطه فاکتورهای غذایی با سرطان تخمدان، محققان رو برآن داشته که به بررسی رابطه بین سبک زندگی و تغذیه و ایجاد سرطان تخمدان بپردازند. براساس مطالعه محققان که درAmerican Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده، رابطه بین دریافت کل چربی و منابع اون، دریافت گوشت تازه، روند شده و هم گوشت ماهی با خطر سرطان تخمدان بررسی شد. 

 

این مطالعه آینده نگر روی ۶۲۵۷۳ زن یائسه ۵۵-۶۹ سال انجام شد؛ که پرسشنامه های مربوط به عادات غذایی و فاکتورهای خطر رو تکمیل کردن. این گروه حدود ۱۶ سال مورد پایش قرار گرفتن، از ۲۱۶۱ فرد باقی مونده در مطالعه، ۳۴۰ مورد به سرطان تخمدان گرفتار شدن. 

 

براساس یافته های این مطالعه، رابطه مشخصی بین  اندازه دریافت کل چربی، چربی اشباع، چربیای حیوونی و گیاهی، اسیدهای چرب با تک زنجیره غیر اشباع و اسیدهای چرب با چند زنجیره غیراشباع، چربی لبنیات و دیگه منابع چربی، و هم دریافت گوشت تازه، روند شده و گوشت ماهی با خطر سرطان تخمدان مشاهده نشد. اما یافته های، رابطه مثبتی بین مصرف اسیدهای چرب غیراشباع ترانس و سرطان تخمدان رو نشون دادن. 

 

نکته عملی: براساس این مطالعه مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع ترانس، رابطه مستقیم با افزایش خطر دچار شدن به سرطان تخمدان دارن. با در نظر گرفتن اینکه اسیدهای چرب ترانس در روغنای نباتی جامد شده در شیرینیا، کراکرها، غذاهای سرخ شده، آمــاده و بــرخی از مارگارینا هست، و هم بیشتر اسیدهای چرب ترانس از راه روغنای هیدروژنه شده یا جامد به بدن می رسن؛ پیشنهاد می شه دریافت این مواد باید کنترل شده و با توجه خاص صورت پذیرد.

سرطان تخمدان هفتمین سرطان شایع در میانزنان و پنجمین عامل مرگ ومیر اونا در اثر سرطان و بیماریای زنان حساب می شه. دلیل این مریضی نامعلوم س. زنان سن بالا بیشتر در خطر دچار شدن به سرطان تخمدان قرار دارن. در مورد دلیل و راه های پیشگیری از این سرطان تحقیقات بزرگی انجام شده؛ هر چند هنوز هیچ راه قطعی واسه پیشگیری از دچار شدن به سرطان تخمدان شناخته نشده، اما چندین مطالعه اپیدمیولوژیک به افزایش خطر سرطان تخمدان با مصرف گوشت و چربی اشاره دارن.  

 وجود دلایل ضد و نقیص مربوط به رابطه فاکتورهای غذایی با سرطان تخمدان، محققان رو برآن داشته که به بررسی رابطه بین سبک زندگی و تغذیه و ایجاد سرطان تخمدان بپردازند. براساس مطالعه محققان که درAmerican Journal of Clinical Nutritionبه چاپ رسیده، رابطه بین دریافت کل چربی و منابع اون، دریافت گوشت تازه، روند شده و هم گوشت ماهی با خطر سرطان تخمدان بررسی شد. 

 این مطالعه آینده نگر روی ۶۲۵۷۳ زن یائسه ۵۵-۶۹ سال انجام شد؛ که پرسشنامه های مربوط به عادات غذایی و فاکتورهای خطر رو تکمیل کردن. این گروه حدود ۱۶ سال مورد پایش قرار گرفتن، از ۲۱۶۱ فرد باقی مونده در مطالعه، ۳۴۰ مورد به سرطان تخمدان گرفتار شدن.

  براساس یافته های این مطالعه، رابطه مشخصی بین  اندازه دریافت کل چربی، چربی اشباع، چربیای حیوونی و گیاهی، اسیدهای چرب با تک زنجیره غیر اشباع و اسیدهای چرب با چند زنجیره غیراشباع، چربی لبنیات و دیگه منابع چربی، و هم دریافت گوشت تازه، روند شده و گوشت ماهی با خطر سرطان تخمدان مشاهده نشد. اما یافته های، رابطه مثبتی بین مصرف اسیدهای چرب غیراشباع ترانس و سرطان تخمدان رو نشون دادن. 

 نکته عملی: براساس این مطالعه مصرف اسیدهای چرب غیر اشباع ترانس، رابطه مستقیم با افزایش خطر دچار شدن به سرطان تخمدان دارن. با در نظر گرفتن اینکه اسیدهای چرب ترانس در روغنای نباتی جامد شده در شیرینیا، کراکرها، غذاهای سرخ شده، آمــاده و بــرخی از مارگارینا هست، و هم بیشتر اسیدهای چرب ترانس از راه روغنای هیدروژنه شده یا جامد به بدن می رسن؛ پیشنهاد می شه دریافت این مواد باید کنترل شده و با توجه خاص صورت پذیرد.

به نقل از شفاف

.

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکا

  • مطالب در رابطه
  • با مصرف پیاز

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو