ارتباط موهای خاکستری با بیماری های قلبی در آقایان | بیماری

: رابطه موهای خاکستری با بیماریای قلبی در آقایون

تحقیقات نوین انجام شده در سال میلادی ۲۰۱۷ نشون میده که بین پیدایش موهای خاکستری در سر و افزایش خطر دچار شدن به بیماریای قلبی در آقایون رابطه هست.

: رابطه موهای خاکستری با بیماریای قلبی در آقایون

افزایش سن در افراد همیشه با افزایش خطر دچار شدن به بیماریای قلبی عروقی همراه بوده. به نظر محققان علائم پوستی می تونن راه مناسبی واسه فهمیدن و بررسی افزایش خطر دچار شدن به بیماریای قلبی باشن. البته به نظر اونا زمان بیشتری لازمه تا بشه با تحقیقات بیشتر، قبل از بروز مریضی به پیش بینی خطر بروز اون پرداخت.

به نظر محققین تصلب شرایین و خاکستری شدن موها، از راه مکانیسمای مشابهی مثل مشکل DNA ، استرس اکسیداتیو، التهاب، تغییرات هورمونی و پیری سلولای کارگر رو در بدن آدم رخ میدن.

در این بررسی که به وسیله مراکز تحقیقاتی انجام شد، به ظهور موهای خاکستری در افراد دارای بیماریای عروق کرونر و اینکه این می تونه عامل مستقلی واسه بروز مریضی قلبی باشه پرداخته شد. این تحقیق با مشارکت ۵۴۵ مرد بالغ و با انجام آزمایشات متفاوت مثل سی تی اسکن و آنژیوگرافی کرونر انجام شد و یافته های اون با در نظر گرفتن وجود و یا نبود وجود بیماریای کرونر قلب در افراد و مقدار موهای خاکستری-سفید در این افراد دسته بندی شد.

اندازه موهای مشکی و نسبت اونا با موهای سفید تقسیم بندیایی به توضیح زیر داره:

۱- موهای مشکی خالص

۲- موهای مشکی بیشتر از موهای سفید

۳- اندازه برابری از موهای مشکی و سفید

۴- موهای سفید بیشتر از موهای سفید

۵- موهای به طور کامل سفید

داده های بدست اومده با در نظر گرفتن بقیه عوامل خطر بیماریای قلبی مثل فشار خون، دیابت، مصرف دخانیات، مشکلات لیپیدی بدن و سابقه خانوادگی دچار شدن به این بیماریا مورد جمع بندی و بررسی واقع شد.

جدا از سن تقویمی، سفید شدن موها نشون دهنده سن بیولوژیکی افراد هستن و می تونن یه عامل اخطار دهنده واسه افزایش خطر دچار شدن به بیماریای قلبی و عروقی باشن

محققان پس از بررسی یافته های بدست اومده فهمیدن که میان درجه بالای سفیدی در موهای مردان (گروه سوم به بعد) و افزایش خطر دچار شدن به بیماریای کرونر قلب، جداگونه از ترتیبات سنی و عوامل ثابت بیماریای قلبی رابطه هست. 

افراد دارای بیماریای کرونر قلب به راه زیادی نسبت به بقیه، از اندازه بالاتر و بیشتری از سفیدی (خاکستری شدن) موها و بعدا اندازه بالاتری از مریضی بهره مند هستن.

در این بررسی سن ، فشار خون، درجه سفیدی موها و مشکلات لیپیدی بدن به عنوان عوامل جداگونه پیش بینی بروز بیماریای عروق کرونر قلب و تصلب شرایین شناخته شدن و تنها سن به عنوان عامل جداگونه پیش بینی کننده و تخمین زننده سفیدی موها عنوان گردید.

آترواسکلروز و سفید شدن موها از راه مسیرهای بیولوژیکی مشابه و با افزایش سن رخ میدن. به نظر محققین یافته نشون داد که جدا از سن تقویمی، سفید شدن موها نشون دهنده سن بیولوژیکی افراد هستن و می تونن یه عامل اخطار دهنده واسه افزایش خطر دچار شدن به بیماریای قلبی و عروقی باشن. به نظر اونا، بیماران بدون علائم قلبی و عروقی در برابر مریضی هم باید جهت جلوگیری از بروز اون و شروع درمانای پیشگیرانه، به طور منظم چکآپ شن.

البته به نظر محققان بررسیای بیشتری لازمه تا بشه به علل ژنتیکی و یا اتفاقا زیست محیطی تعیین کننده سفیدی موها فهمید. هم اینکه اینکه میان سفید شدن موها در آقایون و بانوان و بروز بیماریای قلبی و عروقی به عنوان یه عامل جداگونه رابطه وجود داشته باشه نیاز به تحقیقات و بررسیای خیلی بیشتری داره.

محققان بیان امیدواری کردن اگه یافته هاشون به واسطه تحقیقات و بررسیای بیشتر مورد تأیید قرار بگیره بتونن با آزمایش سفیدی موها و نمره دهی به این عامل، از اون به عنوان یه عامل خطر مریضی عروق کرونر استفاده کنن.

.

منبع :

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو